2017_Seminář s velmistrem R. Maroteaux v Olomouci, říjen 2017